หน้าแรก > เทคโนโลยี > ปัญหาที่ไม่สามารถ start oracle database ได้

ปัญหาที่ไม่สามารถ start oracle database ได้

มิถุนายน 26, 2010 ใส่ความเห็น Go to comments

Problem:
ไม่สามารถ start database
SQL> startup

database mounted
ERROR at line 1:
ORA-16038: log 4 sequence# 11805 cannot be archived ORA-19502: write error on file “”, blockno (blocksize=)
ORA-00312: online log 4 thread 1: ‘/oradata/testdb2/redo01.log’

Solution
Method1
#ทำการ recover database:
SQL> recover database until cancel;
Media recovery complete.
SQL> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

#open database
SQL>alter database open

Method2
#clear archive log
SQL>archive log list;
SQL>select group#, thread#, status from v$log;
SQL>alter database clear unarchived logfile group 4;
#open database
SQL>alter database open

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Problem ORA-00257: archiver error. Connect internal only,until freed.

Cause
เนืองจากพิ้นที่ disk เต็ม

Solution
ลบ archive log เก่าๆ ออก

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สำหรับกรณีระบบ DPIS

Problem log เต็ม

Solution
Method1

#clear folder เก่าๆ ออก

#เข้าไปใน E:\oracle\product\10.2.0\flash_recovery_area\DPIS35\ARCHIVELOG

#E:\oracle\product\10.2.0\flash_recovery_area\DPIS35SR\ARCHIVELOG

Method2
#ขยาย size ของ log

start sqlplus

C:\set oracle_sid=ชื่อsid

C:\sqlplus sys@=ชื่อ instant as sysdba

 

sql > startup

sql >alter system set db_recovery_file_dest_size=4G;

Problem

redo log group 2 เกิดปัญหา ของ instant dpis35sr

Solution
Method1

start sqlplus

C:\set oracle_sid=ชื่อsid

C:\sqlplus sys@=ชื่อ instant as sysdbas

ql > startup
sql >archive log list ;
sql >select group#,thread#,status from v$log ;
sql >alter database clear logfile group 2 ;
sql >alter database open;

Problem:

SQL> alter database open;
alter database open
*
ERROR at line 1:
ORA-01157: cannot identify/lock data file 29 – see DBWR trace file
ORA-01110: data file 29:
‘/opt/oracle/product/oracle9i/dbs/C:oracleproduct10.2.0oradatapentahoptho_ts.dbf

so to fix it, i did following:

Solution:

SQL>alter database datafile 29 OFFLINE DROP;
SQL>alter database open;

SQL>alter database datafile 29 ONLINE DROP;

Problem:

ปัญหาเรื่องการ recovery

Solution:

> startup mount
> alter database recover until cancel;
> alter database recover cancel; // might say recovery hasn’t started
> alter database open resetlogs;

references: http://oraclethai.blogspot.com/2008/09/ora-00312-online-log-1-thread-1-and.html

หมวดหมู่:เทคโนโลยี
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: